Fundusze Europejskie

Poznań, dnia 07.02.2017r.

Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
Ul. Dąbrowskiego 345
60-419 Poznań

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

PROTOKÓŁ Z WYBORU HOTELU NA TARGI INTERNORGA – HAMBURG 17-21.03.2017r.

W dniu 26.01.2017r. na stronie www.ridex.com.pl zostało umieszczone zapytanie ofertowe, które dotyczyło noclegu dla pracowników Firmy Ridex, w hotelu w Hamburgu w trakcie trwania targów Internorga w terminie 17-21.03.2017r. Do dnia 02.02.2017r. czyli dnia wygaśnięcia oferty, zgłosili się przedstawiciele dwóch firm, którzy przedstawili swoje propozycję noclegów zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w zapytaniu ofertowym. W dniu 07.02.2017r. komisyjnie przeanalizowano zaproponowane oferty hoteli, których sumaryczna cena za pobyt to:

  1. UpHotel, Jelenia Góra, cena za pobyt: 13 944 zł brutto
  2. Rainbow Tours S.A., Poznań, cena za pobyt: 22 124 zł brutto

Ze względu na zaproponowaną przez Firmę UpHotel Jelenia Góra, najniższą cenę za nocleg w czasie trwania targów Internorga w Hamburgu, zostaje ona wybrana jako najkorzystniejsza oferta i z dniem 07.02.2017r. zostaje zawarta umowa pomiędzy Ridex Sp. z o.o. Sp. K., a Firmą UpHotel Jelenia Góra na realizację powyższego zapytania.