Fundusze Europejskie

Poznań, dnia 21.12.2016r.

Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
Ul. Dąbrowskiego 345
60-419 Poznań

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA WYDRUKOWANIE KATALOGÓW WIZERUNKOWYCH

W dniu 09.12.2016r. na stronie internetowej www.ridex.com.pl umieszczone zostało zapytanie ofertowe nr 1/12/2016r., które dotyczyło wydrukowania 3600 szt. katalogów wizerunkowych kolekcji Fabricology. Produkcja ma na celu zwiększenie konkurencyjności marki Fabricology na rynkach zagranicznych. Dnia 15.12.2016r. została wprowadzona zmiana do zapytanie ofertowego nr 1/12/2016r. dotycząca ilości stron katalogu. Wszystkie firmy, które przesłały ofertę przed tym terminem zostały poinformowane o zmianie powyższego zapytania oraz o przedłużonym czasie przyjmowania ofert o jeden dzień, czyli do 19.12.2016r. włącznie. W związku z powyższym, w dniu 21.12.2016r. komisyjnie poddano analizie wszystkie zebrane oferty przesłane przez zainteresowane firmy, których lista widnieje poniżej. Lista ułożona jest w następującej kolejności: od nr 1 - najkorzystniejsza cenowo oferta, do nr 5 – oferta niekorzystna:

  1. Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak, Poznań
  2. Libra Print Daniel Puławski, Łomża
  3. Drogowiec - PL Sp. z o.o., Kielce
  4. Dynamo Durk Jakub Krakowiak, Łódź
  5. Truck-Plandex Sp. z o.o., Wieluń

W związku z powyższym wraz z dniem 21.12.2016r. zostaje zawarta umowa pomiędzy Firmą Zakłady poligraficzne Antoni Frąckowiak, a Ridex Sp. z o.o. Sp. K. na usługę związaną z  wydrukowaniem 3600 szt. katalogów wizerunkowych.