Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Twarowska a.twarowska@ridex.pl , telefon: + 48 61 848 59

 3. TYTUŁ PROJEKTU:
 4. „FABRICOLOGY – nowa globalna marka” realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie 1.4.1: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 6. Przedmiotem powyższego zamówienia jest wyprodukowanie 3600 szt. katalogów wizerunkowych Fabricology, przeznaczonych dla klientów targowych – zagranicznych, jak i polskich. Produkcja ma na celu promocję tkanin z kolekcji Fabricology oraz zwiększenie konkurencyjności marki Fabricology na rynkach zagranicznych.

 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 8. Nazwa zlecenia: A4 40 str. + 4 str. okładki + 1 str. kalki transparentnej

  Nazwa zadania: A4 40 str. wnętrze

  Papier: Kreda Mat 170 g

  Format gotowy: A4 (210x297) mm

  Nakład gotowy: 3600 szt

  Liczba stron: 40

  Liczba kolorów: 4/4

  Lakier: Mat dyspersja / Mat dyspersja


  Usługi:

  Drukowanie 4 kolory

  Oprawa klejona

  Druk Offsetowy + proof


  Nazwa zadania: A4 4 str. okładki

  Papier: Kreda Mat 300 g

  Format gotowy: A4 (210x297) mm

  Nakład gotowy: 3600 szt

  Liczba stron: 4

  Liczba kolorów: 4/4

  Lakier: Mat dyspersja / Mat dyspersja


  Usługi:

  Drukowanie 4 kolory

  Foliowanie mat 1 stronne

  Druk offsetowy + proof


  Nazwa zadania: A4 1 str. kalka transparentna

  Papier: Gramatura: 112 g

  Format gotowy: A4 (210x297) mm

  Nakład gotowy: 3600 szt

  Liczba stron: 1

  Liczba kolorów: 4/4

  Lakier: Mat dyspersja / Mat dyspersja


  Usługi:

  Drukowanie 4 kolory

  Foliowanie mat 1 stronne

  Druk offsetowy + proof

 9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 10. Termin wyprodukowania segregatorów oraz kart do 31.12.2016r.

 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 12. Oferenci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Posiadanie minimum trzyletnie doświadczenia w wykonywaniu druków katalogów wizerunkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania od oferentów jednego dokumentu świadczącego o posiadaniu referencji od klienta, które potwierdzają sprawne i estetyczne wykonanie zlecenia przez oferenta.
  2. Posiadanie siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdzane będzie w stosownym rejestrze prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Z udziału wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  4. Oferent zobowiązany jest dokonać dostawy gotowych katalogów wizerunkowych do dnia 31.12.2016r.
  5. Katalogi powinny być spakowane w taki sposób, aby nie zostału uszkodzone w czasie trasportu.
  6. W przypadku jakiejkolwiek pomyłki przy druku katalogółw wizerunkowych,