Fundusze Europejskie

Poznań, dnia 06.12.2016r.

Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
Ul. Dąbrowskiego 345
60-419 Poznań

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

PROTOKÓŁ Z WYBORU HOTELU NA TARGI HEIMTEXTIL, FRANKFURT 10-13.01.2017r.

W dniu 24.11.2016r. na stronie www.ridex.com.pl zostało umieszczone zapytanie ofertowe, które dotyczyło noclegu dla pracowników Firmy Ridex, w hotelu we Frankfurcie w trakcie targów Heimtextil w terminie 10-13.01.2017r.

Do dnia 01.12.2016r, czyli dnia wygaśnięcia oferty, zgłosiła się jedna firmy: UpHotel z siedzibą w Jeleniej Górze, która reprezentuje hotele w Frankfurcie. W dniu 06.12.2016r. komisyjnie przeanalizowano zaproponowaną ofertę pod kątem zapytania ofertowego. Hotel spełniał wszystkie kryteria przyjęte w zapytaniu, dlatego też przedstawiona przez firmę Up Hotel oferta zostaje komisyjnie zaakceptowania.