Fundusze Europejskie

Poznań, dnia 14.11.2016r.

Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
Ul. Dąbrowskiego 345
60-419 Poznań

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA WYCIANANIE ORAZ WKLEJANIE PRÓBEK TKANIN DO KATALOGÓW FABRICOLOGY

W dniu 28.10.2016r. na stronie internetowej www.ridex.com.pl oraz w bazie konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju umieszczone zostało zapytanie ofertowe nr 1/10/2016r., które dotyczyło wycinania oraz wklejania kawałków tkanin z kolekcji Fabricology, które w ostatecznie wersji będą znajdować się w segregatorach marketingowych, przeznaczonych dla klientów zagranicznych. Produkcja katalogów ma na celu zwiększenie konkurencyjności marki Fabricology na rynkach zagranicznych.

W terminie do 8.11.2016r. włącznie, odnotowano wpływ jednej oferty, która reprezentowana jest przez: Muster – Studio, ul. Wiślana 66, 60-401 Poznań. W związku z powyższym, oferta ta zostaje Komisyjnie zaakceptowana, co jednocześnie oznacza, że wraz z  dniem 14.11.2016 r. zostaje zawarta umowa pomiędzy Firmą Muster – Studio, a Ridex Sp. z o.o. Sp. K na usługę związaną z  wycinaniem oraz wklejaniem kawałków tkanin z kolekcji Fabricology, do segregatorów marketingowych.