Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

PROTOKÓŁ Z WYBORU INSTYTUCJI NA WYKONANIE CERTYFIKATÓW WG NORM PN-EN 1101, PN-EN1102, PN-EN 13772 WRAZ Z KLASYFIKACJĄ WG PN-EN 13773

W dniu 08.09.2016r. na stronie internetowej www.ridex.com.pl zostało umieszczone zapytanie ofertowe nr 02/09/2016. W terminie do 15.09.2016r. odnotowano wpływ jednej oferty, która reprezentowana jest przez: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W związku z powyższym, oferta ta zostaje Komisyjnie zaakceptowana, co jednocześnie oznacza, że wraz z  dniem 19.09.2016 r. zostaje zawarta umowa pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, a Firmą Ridex na wykonanie certyfikatów 10 tkanin wg norm PN-EN 1101, PN-EN1102, PN-EN 13772 wraz z klasyfikacją wg. PN-EN 13773.