Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW FIRMY WYSTAWIAJĄCEJ SIĘ NA TARGACH INTERGASTRA 18 – 24.02.2016 STUTTGART

Firma Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333

  Osoba do kontaktu: Marta Kramer – Asystent Zarządu
  Email: m.kramer@ridex.pl
  Tel: +48 61 848 95 99

 3. TYTUŁ PROJEKTU:
 4. „FABRICOLOGY – nowa globalna marka” realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  • Zakwaterowanie dla 5 osób w hotelu o standardzie odpowiadającym minimum 2-gwiazdkowe, w lokalizacji dogodnej względem położenia - maksymalnie 10 km od lokalizacji targów
  • Cena pokoju powinna zawierać śniadanie
  • Hotel powinien posiadać parking hotelowy
 6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • liczba dób hotelowych: max 6
  • liczba pokoi w sumie: 1 jednoosobowy + 1 trzyosobowy / różne terminy tj.
  • 18 – 19.02.2016 1 trzyosobowy
  • 19 – 24.02.2016 1 jednoosobowy + 1 trzyosobowy
  • 24 – 25.02.2016 1 trzyosobowy
 7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 8. Przedział czasowy zakwaterowania 18 luty 2016 – 24 luty 2016.

 9. WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE
  • posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadanie doświadczenia,
  • dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia
 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 11. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Jednostką miary jest jedna doba hotelowa.

 12. KRYTERIUM OCENY OFERT
 13. Cena – 100%

 14. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: m.kramer@ridex.pl
  • termin składania ofert:  18 grudnia 2015
Pobierz Zapytanie w formacie pdf